Røyking før puberteten kan skade guttenes fremtidige barn viser norsk studie

En studie fra Universitetet i Bergen (UiB) viser at røyking i tidlig pubertet hos gutter kan ha negative konsekvenser for deres fremtidige barn og barnebarn! Dette bekrefter funn fra tidligere studier.

Ved å analysere data samlet i de store internasjonale RHINESSA-, RHINE- og ECRHS-studiene, har forskere funnet ut at helsen til fremtidige generasjoner avhenger av handlinger og beslutninger tatt av unge mennesker i dag. Dette er spesielt aktuelt for gutter i tidlig pubertet og mødre/bestemødre både før og under svangerskapet.

Eksponering for tobakksrøyk hos menn kan forårsake lavere lungefunksjon i fremtidig avkom viser studien. Barna av fedrene som røykte, fikk dårlig lungefunksjon selv om far hadde sluttet å røyke mange år før barnet ble født.

Dette viser en fire-generasjons studie som ble publisert i European Respiratory Journal. Studien fremhever viktigheten av å sette større fokus på røyking hos unge mennesker (definert som før 15 års alder) for å forhindre potensiell skade på lungefunksjonen i fremtidige generasjoner. Dette fryktes å gjelde også snus og e-sigaretter.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) dør omtrent 6 millioner mennesker av tobakksrelaterte plager hver dag. Antallet anslås å stige over 8 millioner innen 2030. UiB-studien understreker at røykerne ikke bare setter sin egen helse i fare, men også helsen til barna og eventuelt barnebarna.

Epigenetiske endringer skjer i de mannlige kjønnscellene!

Studien fastslår at både perioden før unnfangelse og før puberteten er tider av stor betydning for veksten av celler, spesielt kjønnsceller hos menn. Mye tyder på at livsstils- og miljøfaktorer påvirker helsen i luftveiene ved epigenetiske endringer som overføres gjennom mannlige kjønnsceller. Videre finner studien at livsstilsrelaterte eksponeringer i disse periodene påvirker helsen til fremtidige generasjoner.

I tillegg til redusert lungefunksjon, finner RHINESSA-studien at røyking før puberteten hos gutter kan føre til fedme hos deres fremtidige sønner.

Dårlig lungefunksjon gir generell dårligere helse. Dette får meg også til å tenke på vår tarmhelse. Vi vet nå at det er en link mellom lunger og tykktarm. Dette er godt kjent i kinesisk medisin. Det er derfor stor sannsynlighet at røyking hos fedre i pre-pubertetstid og i perioden før unnfangelse også gir dårlig tarmhelse hos deres fremtidige barn og barnebarn! Og igjen, så mye som 75% av alle sykdommer starter i tarmen. Noe å tenke på?!

https://sykepleien.no/2021/06/royking-puberteten-kan-skade-guttenes-fremtidige-barn

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3762168/

Legg igjen en kommentar