Hvordan du reagerer på stress kan ligger i dine gener.

En mutasjon i COMT-genet kan endre måten vi opplever stress og smerte på. Hvilken variant har du?

Hva er COMT?

👉🏻Catechol-O-Methyltransferase (COMT) er et av flere enzymer som bryter ned dopamin, adrenalin og noradrenalin. COMT bryter ned dopamin hovedsakelig i den delen av hjernen som er ansvarlig for høyere kognitiv og eksekutive funksjoner (frontallappen).

Hvordan fungerer COMT?

👉🏻Catechol-O-Methyltransferase er et enzym som overfører metylgrupper fra et molekyl til et annet (derav navnet metyltransferase).

COMT introduserer en metylgruppe til katekolaminet (dopamin, adrenalin og noradrenalin), som doneres av S-adenosylmetionin (SAM). Å ha for lite SAM (s-adenosylmetionin) og for mye SAH (s-adenosylhomocystein) fra undermetylering resulterer også i hemming av COMT.

Ulike varianter av COMT

👉🏻En av de mest undersøkte variantene i det menneskelige genomet er en punktmutasjon(SNP) i COMT-genet kalt V158M (eller rs4680). Denne mutasjonen har vært assosiert med forskjeller i intelligens, personlighet og sykdomsrisiko.

👉🏻A-allelen resulterer i 3 til 4 ganger reduksjon i COMT-enzymaktivitet. Denne genvarianten har vært assosiert med forskjeller i kognitiv fleksibilitet, impulskontroll, abstrakt tankegang, og det å kunne følge regler eller oppgavestruktur!!!

👉🏻Hvis du har allelene AA har du høyest dopamin, mens GG gir lavest dopamin. AG er et sted i midten. Både svært høyt og svært lavt dopamin har blitt assosiert med redusert kognitiv ytelse.

👉🏻Under stress øker dopamin. De som produserer mye dopamin (AA-genotype) har vist seg å prestere dårligere under stress, muligens fordi deres dopaminnivåer er for høye for optimal kognitiv funksjon. De er også mindre impulsive folk og mer detaljorienterte. De kan ofte ha søvnproblemer og vanskeligheter med å holde seg i ro! Disse menneskene er veldig sårbare for stress!

👉🏻De som produserer lite dopamin (GG-genotype) presterer ofte bedre under stress.

👉🏻Genotype AG reagerer ulikt avhengig av miljøet de er i.

B-vitaminer og magnesium er viktig for å stabilisere COMT aktiviteten. Hvordan b-vitaminene er bundet er helt avgjørende for effekt. Noen trenger å roe ned COMT andre trenger å styrke! Valg av feil type B-vitaminer for sin genotype kan faktisk gjøre vondt verre.

Legg igjen en kommentar