Dette viktige mineralet er det mange som har for lite av!

Visste du at sink er et av de mineralene vi mennesker har vanskelig å få nok av? Mest på grunn av raffinert og dårlig kvalitet på maten vi spiser, men også grunnet økt utskillelse via nyrene ved stress. 

Mennesker er veldig følsomme for utilstrekkelig sink tilførsel da vi ikke har noe depot for sink, slik vi har for jern, krom, kobber, kalsium osv. Menn har for så vidt et høyt sink reserve i sæden sin, og ved generell sinkmangel vil de ta sink herfra, noe som igjen vil kunne føre til dårlig sædkvalitet og /eller lavt antall sædceller. Det mistes opp til 2 mg sink per utløsning, noe som kan føre til sinkmangel andre steder. Det totale innholdet av sink i kroppen er 2-3 gram. Kroppen opptar ca. 20-30% av sink innholdet i kosten, hvorav det er lettest å ta opp fra animalske kilder . Vitamin b-6 øker opptak av sink, mens fytinsyre, høyt innhold av plantefiber og store doser kalsium hemmer opptaket. Videre hemmes sink av alkohol, kobber, kvikksølv, kadmium og andre tungmetaller.

Metabolisering av sink i leveren styres av hormonene glukagon, adrenalin, insulin og binyrebarkhormonene. Mangel på sink vil også påvirke disse hormonene. Sink utgjør faktisk en viktig del av insulin molekylet, og mangel vil kunne gi ustabilt blodsukker. Ved sykdom økes opptaket av sink i leveren, benmarg og thymus, mens det nedsettes i knokler, hud og tarm. Dette reguleres av interleukin 1 og 6.

Sink er viktig for rundt 200 enzymsystemer i kroppen, hvorav 25-30 stoffskifte enzymer. Sink inngår i over 100 enzymsystemer i hjernen, og er viktig for kommunikasjon mellom tarm og hjernen via vagusnerven. Videre er mineralet viktig for proteinsyntesen og karbohydratstoffskifte. 

Sinkmangel symptomer er veldig omfattende, og kan ramme alle organer.

Mange er klar over at sink er utrolig viktig for immunforsvaret og da særlig virus forsvaret. Men ikke mange er klar over at selv moderat sinkmangel kan være årsak til gjentagende soppinfeksjoner, indre uro, angst, fordøyelsesproblemer, hjernetåke og dårlig korttidshukommelse, for å nevne noen. Sinkmangel kan manifestere seg på ulike måter, og det er derfor ikke alltid lett å forstå at man mangler sink. Vi hører ofte at sink er viktig for huden og sårheling. Mange tenker derfor kanskje at de har nok sink fordi de ikke har hudproblemer. 

Hvem kan trenge ekstra sink? 

 • Gravide og ammende
 • De med svekket immunforsvaret 
 • De med fordøyelsesproblemer 
 • De med eksem og andre hudproblemer
 • Psykiatriske pasienter 
 • De med angst og depresjoner 
 • De med binyre stress
 • De med allergier og matintoleranser
 • De med autoimmune sykdommer
 • De som røyker
 • De som bruker prevensjon
 • Diabetes pasienter
 • De som spiser mye raffinerte karbohydrater 
 • De som drikker mye alkohol 

Det anslås at så mange som 30% av befolkningen i den vestlige verden har sink mangel.

Legg igjen en kommentar